Kan være ulovlig

Bystyret har vedtatt å sende dagens takstsystem for eiendomsskatten til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen.