Får ikkje vite om barnas overdose

Barn under 16 år i Bergen har fått behandling for overdose utan at foreldra er blitt informert av helsevesenet, hevdar Kirkens Bymisjon i Bergen.