Drapstiltalt: – Stressende

– Saken er en utrolig stor belastning på meg og min familie, sier den drapstiltalte eks-dørvakten (37).