Ny feide om førkrigshus på Voss

Førkrigsarkitekturen på Voss er i ein pressa situasjon. Gamle trehus vert rivne etter tur. No er det ei planlagd påbygging av Voss Sparebank striden står om.