Regjeringa avviser Ålvik

Statsråden skuldar på veikt lokalt engasjement, og vender tommelen ned for tiltak i Ålvik. Ordføraren er oppgitt.