Hørte at bremsene sviktet

Den omkomnes kollega hørte det som skjedde via radiosambandet.