Barnehage evakuert

Gnister og røyk i Solknatten barnehage i Fana.