- Bilistane får svi

Drift av norske bompengeselskap kan koma opp i 750 millionar kroner i 2009. Det tilsvarar prisen som er rekna ut for Jondalstunnelen.