Vil sperre narkomistenkte inne

Asylsøkere som er mistenkt for å selge narkotika, bør sperres inne på egne mottak, mener politistasjonssjef Rune Solbakken.