Stanga av ku – braut ryggen

Ei ku ute av styring har kosta Odd Stokke kjensla i beina, men han er likevel glad for å ha livet i behold.