- Press meglerne på pris

Underdirektør Lasse Billington i Forbrukerrådet anbefaler boligselgere å utnytte den sterke konkurransen blant meglerne.