Florøfotballen i økonomisk krise

Det største idrettslaget i Florø, Florø Sportsklubb (FSK), har eit oppsamla underskot på 1,5 millionar.