Dyre misforståelser

Økt arbeidsinnvandring fører til kommunikasjonsproblemer og flere konflikter, ifølge Forbrukerrådet.