- Ring meg Monica

Ikke en eneste gang har Monica Mæland og byrådet tatt kontakt med Bergens eneste representant i regjeringen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.