Åsane forsterker laget

Åsane har sikret seg underskriftene til Os' Thomas Mørk og Fanas Thomas Ulvestad.