Mishandlet konen i 25 år

I alkoholrus ble ektemannen brutal og voldelig. Nå er han dømt til over fem års fengsel.