Trives best i åpne landskap

Hvordan bør fremtidens skoler i Bergen bygges? Klasserom eller åpne løsninger? Baseskolen ble satt under lupen da oppvekstkomiteen inviterte til åpen høring.