Byråden svært lite troverdig

– Hvordan kan byråd Tomas Moltu mene at barnehagene i Åsane i tiden fremover skal fokusere på innhold og kvalitet, samtidig som han kutter deres budsjetter, spør Kjersti Toppe (Sp).