Nektar å gje opp

Ein sørgjedag for Sp-leiarar i Rogaland og Hordaland som ivrar for vestlandsregionen. Odd Arild Kvaløy og Magnar Lussand er svært vonbrotne.