- Fylkesmannen bør gå

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ville at Terra-avgjerda skulle vere hemmeleg for folk flest til i morgon. Det er ulovleg.