Lommemannsaken til Stortinget

Kristelig Folkeparti bringer lommemannsaken inn i Stortinget.