Følges nøye i fengselet

Den siktede 55-åringen følges tett i Ila landsfengsel.