Stal juleveden til pensjonistar

Kor utkropen kan ein bli?