Det store, siste hopprennet

Dale, i det som ein gong var Bruvik kommune, hadde mange store festar – alle med lange tradisjonar.