Brannmenn nekter å jobbe overtid

Brannmannskapet i Bergen er uenig med arbeidsgiveren. Nå kan bemanningen komme under det nivået brannsjefen selv mener er forsvarlig.