Nei til statlige sykehus

Magnhild Meltveit Kleppa fikk viljen sin. Sykehusstriden i Sp endte med et kompromiss.