Verst i byen

Danmarksplass har fortsatt byens verst luft. Forurensningen ligger langt over tillatte grenseverdier.