Mur av usemje om bru og støy

Ordførar Lars Lie greier ikkje byggja bru mellom seg og foreldra ved Liljevatnet skule. Det store hinderet er trafikkstøyen. Foreldra står på krav om tunnel.