Revytid på Voss

Bygdeungdomslaget har ikkje gått i hi!