- Legestudentar treng praktisk trening

Turnuslege Kjell-Bjarte Aarsund meiner det vil vere svært uheldig om turnustenesta fell vekk.