Får bruke omstridt mobilavlytting

Statsadvokaten får bruke fire år gamle telefonopptak fra en narkotikasak som bevis mot to tiltalte i Åsane-drapet.