Bybanen valgte dyreste løsning

Bybanen kan bruke offentlig grunn til depot. Likevel velger de en løsning som er dyrere og som rammer nabobedriften Andr. Olsen AS.