200 har krevd erstatning

Mer enn 200 privatpersoner har til nå krevd erstatning fra forsikringsselskapet Gard etter «Server»-forliset.