Guten i kastanjetreet på Vangen

Ole Didrik Lærum skriv om oppvekstmiljøet på Vangen i 1940- og 50-åra.