Mindre tid til skolemat

Krav om mer undervisning og fysisk aktivitet gjør at skoleelevene får mindre tid skolemat.