Lyngbrann på Sotra slukket

Gress- og lyngbrannen ved Hammersland er slukket.