225 millioner til opprydding

Stortinget bevilger 225,5 millioner kroner for å rydde opp i oljesølet fra det Kypros-registrerte lasteskipet «Server» som havarerte ved Fedje 12. januar.