Promilletatt to ganger

På to dager. Av samme politimann.