Den gamle hensikten

Båten ”Den gode hensikt” er bygd etter gamle kunster.