Espevær har draget

Espevær har tiltrekkingskraft. I dag som under sildeeventyret på 1800-talet. Unge familiar vel det bilfrie øysamfunnet framfor byen.