Hardangerfjorden friskare enn frykta

Hardangerfjorden sin helsetilstand er overraskande god, meiner Havforskningsinstituttet.