Vil få vurdert habiliteten sin

Monica Mæland mener hun ikke er inhabil, men sier at hun vil la kommuneadvokaten vurdere saken.