Føreslår ny stamveg utan statlege kroner

Om staten vil, eller torer, kan det byggjast stamveg frå Bergen til Oslo for 17 milliardar kroner utan at Stortinget treng å løyva ei krone.