- Aldri sett verre

26 bruddskader i går. 20 korridorpasienter. - Det verste vi har hatt, sier overlegen.