Mangler 100 mill til forsvarlig oljevern

Til tross for historisk store bevilgninger til oljevern på statsbudsjettet, er beredskapen langs norskekysten fortsatt ikke god nok.