Småbranner i natt

En forlatt campingvogn og trebrakke brant til grunnen i natt.