Skal finne ut om tvang virker

Nå skal man komme til bunns i om tvang virker eller ikke virker i rusomsorgen.