Sterke naboprotester

Flere naboer protesterer mot sprengingene i Kanalveien etter ulykken torsdag.