Vannmillioner til bøndene

Blir Isklar en suksess, kan det bety 2,5 millioner kroner til grunneierne på vestsiden av Sørfjorden.