Ein kilometer med kalde omnar

Finanskrisa er kledd i grøn presenning i elektrolysehall B hos Søral på Husnes. Der boblar det ikkje lenger av glødande og innbringande metall.